กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) 

เป็นพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้เราทราบ และหรือได้รับความยินยอมจากเราในฐานะเจ้าของข้อมูลก่อน

ทำให้ไม่สามารถลงรูปรีวิวลูกค้าได้โดยไม่ได้รับความยินยอม

 

** เราไม่ใช่มิจฉาชีพ  **

เว็บจริง มีตัวตนจริง

ลูกค้าโอนเข้าทุกวันจ้า ไม่มีหลอก ไม่โดนเท ได้ที่พักแน่นอนจ้า

บัญชีมีการโอนเข้ามาต่อเนื่อง

ถ้าเป็นบัญชีมิจฉาชีพ จะถูกอายัดไปแล้ว

 

บัญชีสำหรับลูกค้าโอนเข้า

    

  


สลิปลูกค้าโอนเข้าค่ะ