โปร.. Covid.. คลิกที่นี่ 

หรือโทร.

064-951-4988, 095-862-9494

 

 พูลวิลล่า RB A1
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

พูลวิลล่า RB D1
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

พูลวิลล่า RB D2
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

พูลวิลล่า RB D3
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB L6
6 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

*** โปร 2021 ***

เฉพาะเข้าพักวันธรรมดา

ยกเว้น วันเสาร์, วันหยุด, ปีใหม่, สงกรานต์

(laughing บ้านหลังใหญ่ เปิดห้องตามจำนวนผู้ที่มาพักได้ laughing)

 

บ้านใหม่ หลังใหญ่ พูลวิลล่า RB VR
17 ห้องนอน 17 ห้องน้ำ 
มีห้องสัมนา
รองรับได้ 14-40 ท่าน
surprisedโปร.. เปิด 7 ห้อง 8,500 บ./14ท่านsurprised
เปิดขั้นต้ำ 7 ห้องนอน (เหมาทั้งหลัง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.064-951-4988

 

บ้านใหม่ หลังใหญ่ พูลวิลล่า RB V9
10 ห้องนอน 9 ห้องน้ำ 
มีห้องสัมนา
รองรับได้ 20-60 ท่าน
ราคา 17,500 บ./ 30ท่าน
surprisedโปร.. เปิด 6 ห้อง 11,000 บ./20ท่านsurprised
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


  พูลวิลล่า RB LD4
7 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ราคา 12,500 บ. /34ท่าน
surprisedโปร.. เปิด 6 ห้อง 11,500 บ./28ท่านsurprised
surprisedโปร.. เปิด 5 ห้อง 10,000 บ./20ท่านsurprised
รายละเอียดเพิ่มเติม


พูลวิลล่า RB K8
8 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ
ราคา 12,500 บ. /35ท่าน
surprisedโปร.. เปิด 6 ห้อง 10,000 บ./28ท่านsurprised
surprisedโปร.. เปิด 5 ห้อง 9,000 บ./22ท่านsurprised
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 


พูลวิลล่า RB T7
8 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ราคา 11,000 บ. /33ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
พูลวิลล่า RB L6
6 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ราคา 9,500 บ. /25ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB T6
6 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ราคา 8,500 บ. /25ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB T8
5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ราคา 9,500 บ. /22ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
 พูลวิลล่า RB T9
5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ราคา 9,500 บ. /22ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
พูลวิลล่า RB M1
5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 7,500 บ. /20ท่าน
surprisedโปร.. เปิด 4 ห้อง 6,000 บ./15ท่านsurprised
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

 
พูลวิลล่า RB M2
5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ราคา 7,500 บ. /20ท่าน
surprisedโปร.. เปิด 4 ห้อง 6,000 บ./15ท่านsurprised
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


พูลวิลล่า RB C6
6 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
ราคา 10,000 บ. /20ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB LD2
5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ราคา 7,500 บ. /20ท่าน
surprisedโปร.. เปิด 4 ห้อง 6,000 บ./15ท่านsurprised
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB LD3
5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ราคา 7,500 บ. /20ท่าน
surprisedโปร.. เปิด 4 ห้อง 6,000 บ./15ท่านsurprised
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB C5
5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ราคา 7,500 บ. /20ท่าน
surprisedโปร.. เปิด 4 ห้อง 6,000 บ./15ท่านsurprised
surprisedโปร.. เปิด 3 ห้อง 4,900 บ./10ท่านsurprised

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB CT
5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 10,000 บ. /22ท่าน

 


พูลวิลล่า RB D4
5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 7,500บ. /20ท่าน
surprisedโปร.. เปิด 4 ห้อง 6,000 บ./15ท่านsurprised
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 
พูลวิลล่า RB V8
5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ราคา 8,500 บ. /20ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB K2
5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 9,000 บ. /20ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 พูลวิลล่า RB X1
7 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
ราคา 9,500 บ. /26ท่าน
surprisedโปร.. เปิด 5 ห้อง 7,500 บ./20ท่านsurprised
surprisedโปร.. เปิด 4 ห้อง 6,000 บ./15ท่านsurprised
surprisedโปร.. เปิด 3 ห้อง 4,900 บ./10ท่านsurprised

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB Z1
5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ราคา 7,500 บ. /20ท่าน
surprisedโปร.. เปิด 4 ห้อง 6,000 บ./15ท่านsurprised
surprisedโปร.. เปิด 3 ห้อง 4,900 บ./10ท่านsurprised

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB K5
5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ราคา 7,500 บ. /22ท่าน
surprisedโปร.. เปิด 4 ห้อง 6,000 บ./15ท่านsurprised
surprisedโปร.. เปิด 3 ห้อง 4,900 บ./10ท่านsurprised

รายละเอียดเพิ่มเติม
 


พูลวิลล่า RB W4
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ราคา 5,900 บ. /15ท่าน
surprisedโปร.. เปิด 3 ห้อง 4,900 บ./10ท่านsurprised

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB D3
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 5,900 บ. /15ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB D2
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 5,900 บ. /15ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

พูลวิลล่า RB D1
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 5,900 บ. /15ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติมพูลวิลล่า RB V4
5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 5,900 บ. /12ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB V3
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 5,900 บ. /12ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
พูลวิลล่า RB V2
5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 5,900 บ. /12ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 


พูลวิลล่า RB V1
5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 5,900 บ. /12ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB W2
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 7,500 บ. /15ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
พูลวิลล่า RB L1
สไลเดอร์ 7 ม.
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ราคา 5,900 บ. /10ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
พูลวิลล่า RB V5
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 4,900 บ. /8ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB F1
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 4,900 บ. /8ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

  


พูลวิลล่า RB A1
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ราคา 4,000 บ. /10ท่าน
surprisedโปร.. 4,900 บ./15ท่านsurprised
surprisedโปร.. 5,900 บ./20ท่านsurprised

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB U1
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ราคา 4,900 บ. /10ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB U2
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ราคา 4,900 บ. /10ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB T1
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ราคา 4,900 บ. /10ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB T2
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ราคา 4,900 บ. /10ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB S1
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ราคา 4,900 บ. /8ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB Z3
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ราคา 4,900 บ. /10ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
พูลวิลล่า RB Z2
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ราคา 4,900 บ. /10ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

จอง สอบถามข้อมูล

LineID: @y789 (มีเครื่องหมาย @)
Tel. 06-4951-4988
Tel. 08-9771-6622
Add Friend Pool Villa RBD5