พูลวิลล่า RB Z2
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB LD5.1
7 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB LD5.2
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม

  

RB W5
4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  


พูลวิลล่า RB NK1
3ห้องนอน 3ห้องน้ำ (10ท่าน)

วันธรรมดา 5,900 บ.
ใกล้ทะเล 800 ม.
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB NK3
3ห้องนอน 3ห้องน้ำ (10ท่าน)

วันธรรมดา 5,900 บ.
ใกล้ทะเล 800 ม.
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


ชะอำ พูลวิลล่า RB NK5
3ห้องนอน 3ห้องน้ำ (10ท่าน)

วันธรรมดา 5,900 บ.
ใกล้ทะเล 800 ม.
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB NK9
3ห้องนอน 3ห้องน้ำ (10ท่าน)

วันธรรมดา 5,900 บ.
ใกล้ทะเล 800 ม.
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

RB W1
3ห้องนอน 2ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

RB W6
4ห้องนอน 4ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB Y1
6 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
วันธรรมดา 8,500 บ. /24ท่าน
surprisedโปร.. เปิด 4 ห้อง 6,000 บ./15ท่านsurprised

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


ชะอำ พูลวิลล่า RB BK3
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
ใกล้ทะเล 600 ม.
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
พูลวิลล่า RB PB4
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
ใกล้ทะเล 300 ม.
-- ปิดการขายชั่วคราว --

 

 
พูลวิลล่า RB P6
6 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
วันธรรมดา 9,000 บ. /25ท่าน
surprisedโปร.. เปิด 4 ห้อง 6,000 บ./15ท่านsurprised

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB LD5.1
7 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ
วันธรรมดา 12,500 บ. /27ท่าน
surprisedโปร.. เปิด 5 ห้อง 10,000 บ./20ท่านsurprised
surprisedโปร.. เปิด 4 ห้อง 9,000 บ./15ท่านsurprised
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พูลวิลล่า RB LD5.2
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
วันธรรมดา 13,500 บ. /18ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

  


พูลวิลล่า RB C6
6 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
วันธรรมดา 10,000 บ. /20ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พูลวิลล่า RB V8

5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
วันธรรมดา 7,500 บ. /20ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

RB DB2
3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


RB RS2
4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
RB ZV2
3ห้องนอน 3ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  

 
RB ZP5
3ห้องนอน 4ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

HuahinRB HR3
3ห้องนอน 4ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Huahin RB HR4
3ห้องนอน 4ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


หัวหิน พูลวิลล่า RB HR7
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
วันธรรมดา 5,900 บ. / 10ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


หัวหิน พูลวิลล่า RB HR9
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
วันธรรมดา 5,900 บ. / 10ท่าน
surprised  โปร...2 ห้อง 4,900 / 8ท่าน  surprised
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
หัวหิน พูลวิลล่า HP3
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
วันธรรมดา 3,500 บ. / 10 ท่าน
ห่างทะเล 6 กิโล
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ALL-PICs...
Huahin RB HU3
4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


บ้านเครือ Stay Classy !!!!!

 


ALL-PICs...
Huahin RB CM1
4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


ALL-PICs...
Huahin RB CM3
4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


ALL-PICs...
Huahin RB CH1

12ห้องนอน 13ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมALL-PICs...
Huahin RB CH2

9ห้องนอน 10ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


ALL-PICs...
Huahin RB CP1
5ห้องนอน 6ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


ALL-PICs...
Huahin RB CP2
5ห้องนอน 6ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


ALL-PICs...
Huahin RB CP11
3ห้องนอน 4ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


ALL-PICs...
Huahin RB CP12
3ห้องนอน 4ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  

 
ALL-PICs...
Huahin RB CP13
3ห้องนอน 4ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


ALL-PICs...
Huahin RB CP23

5ห้องนอน 6ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


ALL-PICs...
Huahin RB CP51

4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ALL-PICs...
Huahin RB CP52

4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


ALL-PICs...
Huahin RB CP62

3ห้องนอน 3ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


ALL-PICs...
Huahin RB CP32

32ห้องนอน 34ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


ALL-PICs...
Pranburi RB CR11

3ห้องนอน 4ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


ALL-PICs...
Pranburi RB CR12
5ห้องนอน 5ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


ALL-PICs...
Pranburi RB CR15
6ห้องนอน 7ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


ALL-PICs...
Pranburi RB CR16
5ห้องนอน 6ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


ALL-PICs...
Pranburi RB CR21
2ห้องนอน 3ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


ALL-PICs...
Pranburi RB CR22
8ห้องนอน 9ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ALL-PICs...
Pranburi RB CR23
9ห้องนอน 9ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

TEMP UNDER CONSTRUCTION

Not for Sale

 

 


หัวหิน พูลวิลล่า HPM2
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
วันธรรมดา 4,900 บ. / 10 ท่าน
ห่างทะเล 6 กิโล

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


หัวหิน พูลวิลล่า HPM5
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
วันธรรมดา 4,900 บ. / 10 ท่าน
ห่างทะเล 6 กิโล

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


หัวหิน พูลวิลล่า RB HM2
6 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ
วันธรรมดา 10,900 บ. / 16 ท่าน
ห่างทะเล 6 กิโล

  

 
หัวหิน พูลวิลล่า RB HL3
10 ห้องนอน 10 ห้องน้ำ
เดินไปหาดหัวหิน 200ม.
** ปิดปรับปรุง **
 

 

หัวหิน พูลวิลล่า RB HRT
6 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ
surprised วันธรรมดา 19,900 บ. / 20ท่าน surprised
ห่างจากทะเล 400ม.
**
 ปิดรับจองชั่วคราว **

 

 
หัวหิน พูลวิลล่า RB HD2
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
วันธรรมดา 6,500 บ. / 10 ท่าน
- ปิดรับจองชั่วคราว -

 


หัวหิน พูลวิลล่า RB HD3
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
วันธรรมดา 4,000 บ. / 10ท่าน
surprised  โปร...2 ห้อง 3,500 / 6ท่าน  surprised
*ปิดปรับปรุง **

 

 


หัวหิน พูลวิลล่า RB HD5
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
วันธรรมดา 4,500 บ. / 12ท่าน
** ปิดรับจองชั่วคราว **

 


หัวหิน พูลวิลล่า RB HD6
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

วันธรรมดา 4,500 บ. / 11ท่าน
** ปิดรับจองชั่วคราว **

 

 
หัวหิน พูลวิลล่า RB HD9
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

วันธรรมดา 4,500 บ. / 11ท่าน
** ปิดรับจองชั่วคราว **

 


หัวหิน พูลวิลล่า RB HD31
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ

วันธรรมดา 7,560 บ. / 16ท่าน
surprised  โปร...3 ห้อง 5,760 / 12ท่าน  surprised
** ปิดรับจองชั่วคราว **

 


หัวหิน พูลวิลล่า RB HD32
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
วันธรรมดา 7,560 บ. / 16ท่าน
surprised  โปร...3 ห้อง 5,760 / 12ท่าน  surprised
** ปิดรับจองชั่วคราว **

 


หัวหิน พูลวิลล่า RB HD33
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
วันธรรมดา 8,460 บ. / 16ท่าน
surprised  โปร...3 ห้อง 6,660 / 12ท่าน  surprised
** ปิดรับจองชั่วคราว **

 

 
หัวหิน พูลวิลล่า RB HF1
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
วันธรรมดา 4,500 บ. / 12ท่าน
** ปิดปรับปรุง **